Ansökan

Axlagården är öppen för människor från hela Sverige. Avtal finns med Västerbottens läns landsting och Umeå kommun som innebär att landstinget och kommunen betalar merparten av kostnaderna för vistelsen och vården på Axlagården till lika delar. Samma villkor gäller för gäster från övriga kommuner i Västerbotten. Kostnaderna för gäster från andra län betalas i allmänhet av berört landsting eller hemkommunen eller av båda tillsammans.

Gästen betalar 175 kronor per dygn i egenavgift.

Den behandlande läkaren remitterar sin patient till Axlagården. Vår läkare bedömer remissen och fattar i samråd med verksamhetschefen beslut om att ta emot gästen.

Har du frågor kring ansökan eller hur man får plats hos oss? Välkommen att kontakta oss!

exterior-entre1