Axlagårdspriset 2022

Axlagårdspriset delades ut den 7 december i samband med Axlagårdens 30-årsjubileum.

Priset har instiftats av Axlagårdens hospice i samband med sitt 25-års-jubileum år 2017. Granskningsgruppen har läst och bedömt uppsatserna och kommit fram till konsensus att utse följande vinnare:

“Att tillgodose omvårdnadsbehov hos patienter i ett sent palliativt skede” Författare: Cecilia Gustavsson och Anders Kåwe

“Ibland når vi inte ända fram” Författare: Beatrice Hofflander och Elin Strand

“Inställningen till en god död i palliativt skede” Författare Ida Backlund och Michaela Samuelsson

“Kulturens betydelse vid omvårdnad i livets slut” Författare: Rasha Mian

“Sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med patienter i en sen palliativ fas” Författare: Camilla Hansson och Carina Alfredsson

STORT grattis till er!

Tyvärr hade inte Cecilia Gustavsson, Rasha Mian, Camilla Hansson och Carina Alfredsson möjlighet att vara med.

Facebook
Instagram