Nu är det återigen dags att kora vinnarna av Axlagårdspriset!

Eldsjälar, 30 års-jubileum och framstående studier om vård av personer i livets slutskede – ja, nog finns det mycket att fira. Därför bjuder Axlagården in till en intressant och spännande eftermiddag i den palliativa vårdens namn.

Årets konferencier är Sverker Olofsson som delar ut Axlagårdspriset för bästa examensarbete. Sverker både intervjuar och välkomnar föreläsare som Anette Alvariza, professor i palliativ omvårdnad, upp på scen. Dessutom kommer några av de många eldsjälar som jobbar på och engagerar sig i Axlagården att få tillfälle att ta plats i rampljuset.

Anette Alvariza

7 december
klockan 13–17
på Korskyrkan i Umeå

PROGRAM
Detta är vad som händer under dagen:

13.00-13.05 Mats Kärnestad hälsar välkommen, lämnar ordet till Sverker Olofsson som är konferencier.
13.05-13.15Anders Blom ger historisk återblick och framåtsiktande perspektiv.
13.15-13.30Sverker intervjuar Sofia Lundström och Caroline Hellström.
13.30-14.00 Axlapriset del 1, Per-Olof Sandman, professor i omvårdnad, modererar.
Två arbeten presenteras (varav ett via Zoom)
14.00-14.15Sverker intervjuar Anne Andersson och Karina Lundborg.
14.15-14.45Mingelfika i festvåningen
14.45-14.55Sverker intervjuar Birgitta Eriksson om att vara närstående samt volontär
14.55-15.40Axlapriset del 2
Två arbeten presenteras
Prisutdelning
15.40-16.40Anette Alvariza, professor i palliativ omvårdnad föreläser om familjer/närstående i palliativ vård. (inkl. frågestund)
16.40-17.00 Tid till förfogande
Sverker summerar/avrundar
(Mats avtackar)

ANMÄLAN

Du anmäler dig genom att betala 100 kronor till:
Kontonummer: 8420-2 764 271 486-4
Swish: 123 200 69 89


OBS! Märk betalningen med för- och efternamn.
Eftersom det är begränsat antal platser, så gäller först till kvarn.

Har du några frågor, kontakta oss på: jubileum22@axlagarden.se

BAKGRUND

Axlagården Hospice AB i Umeå utdelar för tredje gången pris till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede. Uppsatserna kan vara litteraturöversikter eller empiriska studier. Urval av pristagare sker efter nominering. Urval av pristagare sker utifrån en bedömning av uppsatsernas innovativitet, vetenskapliga kvalité och kliniska relevans. Uppsatserna förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom området palliativ vård, vård i livets slutskede, hospicevård. Totalt delas sex priser ut till pristagare som examinerat uppsatser på grund- och avancerad nivå. Prissumman som delas ut i form av presentkort är 30 000 kr och fördelas på sex priser om 5 000 kr vardera. Om det är två författare till en uppsats så delas prissumman.

Läs mer om Axlagårdspriset här.

Facebook
Instagram