Blogginlägg om bildterapi

Blogginlägg om bildterapi

Bildterapi

1997 Skapade vi Bildhörnan på Axlagårdens Hospice.

Vi skapade ett rum fyllt av olika konstnärligt stimulerande och lockande material.

Det bildterapeutiska rummet är viktigt. Det är viktigt att det skapar trygghet, att det stödjer, är tillåtande och skapar kreativitetslust. Det ska vara högt i tak.

Så länge människan har funnits på vår jord har hon använt sig av bilder, tecken, musik, ljud och dans för att uttrycka och bearbeta önskningar, behov och drömmar. Dessa icke-verbala uttryck, som är mer direkta, talar sitt eget språk bortom intellektets censur.

Det är för många människor svårt att uttrycka sig i ord när det gäller känslor och stämningar. Känslor som ångest, oro och sorg men även känslor som längtan, kärlek och förundran är svåra att uttrycka i ord. Orden räcker inte till.

I Förenta Nationernas förklaring från 1975 står dessa två punkter.

Två punkter utav 16;

  1. Jag har rätt att bli behandlad som en levande människa fram till jag dör.
  2. Jag har rätt att ge uttryck för mina känslor om min förestående död på mitt eget sätt.

Då jag är bildterapeut är det bildskapandet som jag talar om. Men jag vill även understryka betydelsen av alla andra icke-verbala kommunikationssätt.

Många mycket vackra, glädjefulla, roliga men också tunga och sorgesamma minnen har jag från alla dessa år. De absolut flesta är fyllda av förundran och glädje.

År 2001 gjorde vi här på Axlagården en studie ” Bildterapins betydelse för gäster och närstående på ett hospice”. Vi kände och insåg bildterapins betydelse men behövde studera detta mer metodiskt.

Ur studien tar jag nu fram några talande citat och exempel.

Dorotea är förvirrad. Jag tar tag i henne ger henne det stöd hon behöver för att måla den bild hon tycker så mycket om. Hon säger att målandet ger henne livet.

Rudolf säger; Utan stöd av bildterapeuten hade det varit helt otänkbart att få känna att man fortfarande kan och har förmåga att göra saker som man tycker om. Med detta handikapp så ligger självförtroendet väldigt lågt.

Elin säger; Att kombinera färger och samtal med bildterapeuten har förstärkt mitt känsloliv. Det förflutna har strukturerats upp och jag ser nu att det funnits många glädjestunder. Jag var inte så dålig som jag trodde. Detta är det starkaste som hänt mig under min sjukdomstid.

Britt, närstående säger; Detta är det rum jag kan andas lättast i, där ångesten släpper. Det finns plats i detta rum för mycket.

Rudolf säger; Färgerna har en enorm betydelse. Färgerna har på något märkligt sätt en djupare innebörd än vad man tror. Vidare säger Rudolf som svar på frågan varför bildskapandet känns viktigt; Ja, jag tror att det framför allt beror på att när man håller på så ser man ett direkt resultat. Just det här att lyckas tror jag är viktigt för allihop.

Gerda säger; Jag vill bada i lila.

Katarina kommer ut i sin säng. Hon har behov av gult, rött och orange.

Personalen uttrycker också att bildskapandet haft betydelse för andra fysiska och psykiska symptom. För vissa har intaget av sömntabletter minskat och symptom som astmabesvär lindrats.

Ursula säger; Vad konstigt att det är att jag inte alls märkt min astma? Hennes man som sitter bredvid säger; Det är för att du gör något som du tycker är roligt!

Du kan i den kreativa processen ge uttryck för alla dina tankar och känslor.

Bildskapandet ger en möjlighet till att koncentrera sig på annat än sin egen smärta eller oro. Att använda sig av konstnärligt material ger också känsla av nyfikenhet, lugn, hanterbarhet och lust. Dina olika sinnen stimuleras. Förutom, att på ett kreativt sätt ge uttryck för oro och ångest ger också skapandeprocessen och dess resultat en känsla av stolthet, glädje, förundran och självförtroende.

Resultatet av vår studie har visat att våra gäster och närstående har fått en möjlighet att vistas i en fristad i Bildhörnan genom bildskapandet. En fristad där det friska hos varje människa lyfts fram och där gästen kan visa både för sig själv och för andra att de fortfarande kan vara nyfikna, engagerade och kreativa.

Detta är ett litet axplock av allt det som jag kan berätta om bildterapi och bildterapins betydelse på ett hospice. Jag finns som bildterapeut på Axlagården 2 dagar i veckan. Vill ni veta mera ta kontakt med mig och/eller ta del av vår studie.

 

Pia Hane-Weijman, Bildterapeut

 

2017-05-08 13.02.56

Inga kommentarer

Kommentera