Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Axlagården arbetar kontinuerligt med att kontrollera och höja kvalitén på såväl medicinsk behandling och omvårdnad som medicinsk teknik, lokalvård och kök enligt SOSFS 2005:12 och HACCP. Vi gör t.ex. kontroller av dokumentation, läkemedelshantering och lämnar ut patientenkäter, närståendeenkäter. Vi skriver avvikelserapport om det uppstår risk för vård- eller annan skada.

Vi deltar i Palliativa registret.

entre-fontan2