Lästips för Allhelgonahelgen

Att släppa taget

Snart är det allhelgonadagen, en dag som påminner om sorg och saknad men som även öppnar upp för eftertanke och reflektion. Axlagården Hospice i Umeå har sammanställt en guide med ett antal frågeställningar som är värda att fundera över inför livets slut. Inte för att slutet nödvändigtvis är nära, utan för att du ska kunna fokusera på det som är viktigt när du väl är där. Det handlar om att leva livet hela vägen in i det sista.

Guiden ingår i den jubileumsskrift som Axlagården tagit fram i samband med sitt 30-årsjubileum. Den fokuserar på sådant som kan vara bra att tänka på inför livets slut. Frågor som hur du vill ha din egen begravning eller hur du känner inför att donera organ. Vår förhoppning är att denna enkla guide ska väcka tankar om vad som är viktigt för just dig.

I en av intervjuerna i skriften hörs Anna Näslund, överläkare på onkologkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus. I hennes jobb är det inte ovanligt med samtal om livets slut. Ofta handlar det om att förbereda någon på att denne snart ska dö.

– Jag behandlar patienter med väldigt svåra och komplexa sjukdomar. Ibland kan vi hjälpa och ibland inte. Man förväntar sig kanske att en äldre person som levt ett helt liv borde känna sig mer ”redo” än en ung. Men så är inte alltid fallet.

Enligt Annas erfarenhet är ett av skälen till att en döende person inte känner sig redo, att denne har ouppklarade saker i sitt liv. Det kan handla om att det finns saker som behöver sägas till någon eller att man på annat sätt behöver göra ett avslut. Helt enkelt – att släppa taget.

Länk till Axlagårdens guide inför sista tiden Livet hela vägen till döden.

Vill du veta mer, kontakta verksamhetschefen Mats Kärnestad på 070-415 68 01 eller sjuksköterskan Erik Schampi på 076-803 57 38.

Vill du se hela jubileumsskriften finner du den digitalt här.

Axlagården Umeå Hospice ger sedan 1992 specialiserad palliativ vård för människor med komplexa symtom och begränsad livslängd. Verksamheten fokuserar på symtomlindring och livskvalitet ur ett helhetsperspektiv utifrån människans fysiska, psykiska, sociala och existen­tiella behov.

Facebook
Instagram