Ledning

Ledningsgrupp

Mats
Kärnestad

verksamhetschef, vd

Tel. 090-15 68 01

E-post

Margareta
Fahlström

bitr. verksamhetschef

Tel. 090-15 68 02

E-post

Meritxell
Montanya López

ekonomiansvarig

Tel. 090-15 68 03

E-post

Susanne
Arvidsson

medicinskt ledningsansvarig läkare

Styrelse

Styrelsen för Axlagården Umeå Hospice AB utses för ett år i sänder av ägaren till bolaget, d v s Stiftelsen Hospicevård. Styrelsen har idag följande ledamöter:

Anders Blom, ordförande
Konsult, Umeå

Martin Erlanson
Överläkare i onkologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Gösta Bucht
Professor i geriatrik, Umeå

Per-Olof Sandman
Professor i omvårdnad, Umeå

Erik Schampi
Sjuksköterska på Axlagården, Umeå

Christine Rosencrantz
Kvalitetschef Frösunda LSS AB