Närstående, Autonomi, och Transkulturell omvårdnad i fokus när Axlagårdenpriset 2019 delades ut.

Närstående, Autonomi, och Transkulturell omvårdnad i fokus när Axlagårdenpriset 2019 delades ut.

Idag delades Axlagårdenpriset ut på 30 000 kronor ut till studenter som skrivit uppsatser med fokus på palliativ vård. Ett 100-tal nyfikna samlades i Folkets hus under dagen för att lyssna på pristagarna.

Julia Materez och Rebecca Rosqvist Nunes hade valt att skriva om närståendes upplevelser om palliativ vård av unga vuxna (16-30 år).

Varför valde ni detta ämne?

Vi ville skriva om ett ämne som berörde, och vi tyckte att palliativ vård var intressant, säger Rebecca.

Det var svårt att välja ålderskategori, menar Julia. Det är en grupp man inte pratar så mycket om, då det inte är lika naturligt som när en gammal person dör, om du förstår vad jag menar.

”Det finns ingen plats för unga vuxna i sjukvården”

Var det något resultat som överraskade er?

Jo, miljön, svara Rebecca. Hur saker och ting var inrett, små saker som färger på väggarna, klockan och spegeln som vi nämde i vår presentation. Miljön var en grej som vi inte hade tänkt på.

Julia fyller i: Hopp var viktigt, coping likså. Det var mycket som man kanske hade väntat sig. Så ja, även om det var mycket som var ”aha”-upplevelse så var det miljön som överraskade.

Vad har ni för tips till oss på Axlagården kring denna patientgrupp unga vuxna?

Jag tänker att det är bra att ha en miljö utanför sitt egna rum där man känner att: här kan jag vara fast jag är 20 år och inte behöver hänga med alla de gamla. Att det finns olika miljöer att vara i. Och att man ger utrymme till dom personerna. Vilka intressen har man när man är i dom här åldrarna. Vissa gillar att spela tv-spel exempelvis. Det kan ju vara en grej. Skaffa ett Playstation. Ja, se över vilka miljöer vi har att umgås i som inte bara är inne på rummen, menar Julia och Rebecca.

Närstående upplevde i vissa fall att deras barn eller partner inte passade in där. Det kändes inte helt rätt att de antingen skulle vara bland massa leksaker eller att dom var den enda i den ålder när alla andra var åttio plus.

Kort om vinnarna av Axlagårdenpriset 2019:

Transkulturell omvårdnad sent i palliativt skede: En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter och olika utmaningar i vårdmöten

Alice Ramtjärn och Hanna Ågren, Göteborgs universitet

Motivering: En välskriven uppsats med ett aktuellt tema. Uppsatsen är ett värdefullt bidrag för ökad kunskap kring vård av personer med annan kulturell bakgrund i sen palliativ fas.


I hemmets vrå till livets slut. Anhörigas upplevelse att vårda närstående i livets slut

Tove Eriksson Lundberg och Filip Nilsson, Umeå Universitet

Motivering: I en tid när allt mer av vården förläggs till det egna hemmet bidrar Tove Eriksson Lundbergs och Filip Nilssons utmärkta uppsats med värdefull kunskap för att vårdpersonal bättre ska förstå vilken typ av kunskap, information och stöd närstående efterfrågar vid vård av anhörig i hemmet i livets slutskede.


Orsaker till hospitalisering och beslut att ge intravenös vätska i livets slutskede för patienter med demens

Karl Forsberg, Umeå Universitet

Motivering: Detta är en uppsats som tar upp två viktiga och ofta diskuterade fenomen, att flytta till sjukhus och att ge intravenös vätsketillförsel i livets slutskede till personer med demenssjukdom. Uppsatsen bidrar med viktig forskningsbaserad kunskap som kan förväntas bidra med utveckling av klinisk praxis inom området.


Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet

Nina Lakso och Petra Sandin, Luleå Tekniska Universitet

Motivering: Uppsatsen är en litteraturstudie med fokus på att bättre förstå vad det innebär att som sjuksköterska ge palliativ vård i hemmet. Uppsatsen håller hög kvalité och bidrar med kunskap för att utveckla den palliativa vården i hemmiljö.


En oönskad resa

Julia Materez och Rebecca Rosqvist Nunes, Linköpings Universitet

Motivering: ”En oönskad resa” bidrar med samlad kunskap kring upplevelsen av att vara närstående till en ung person i palliativ fas. Den kunskap som finns samlad i uppsatsen är användbar för att som vårdpersonal bättre kunna utforma en god vård med ett bra stöd till närstående.


Inga beslut om dig, utan dig

Linnéa Edman Persson och Carina Skrt, Högskolan i Kristianstad

Motivering: Detta är en kandidatuppsats med syfte att belysa sjuksköterskors upplevelse av faktorer som påverkar patientens autonomi inom palliativ vård. I den litteratursökning som genomförts finner man att faktorer relaterade till sjuksköterskan, miljön, familj och närstående samt den tid man har för den terminalt sjuke både kan stärka men också försvaga patientens upplevelse av autonomi vid palliativ vård.

 

Axlagården säger stort grattis till dessa fantastiska vinnarna!

Inga kommentarer

Sorry, the comment form is closed at this time.