Personal

Särskilt god omvårdnad i livets slutskede – med gästens behov i centrum.

Axlagården tar emot svårt sjuka människor med kroniska sjukdomar och med begränsad tid kvar att leva. De flesta gästerna har cancer i någon form, men många har hjärtsjukdomar, lungsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. Hit kommer i första hand gäster när den kurativa (botande) behandlingen är avslutad. Den vård vi erbjuder är specialiserad palliativ (symtomlindrande) och utgår från ett helhetsperspektiv på människan.

matrum2-2x3
Vård och vistelse

På Axlagården arbetar vi bl a med att lindra smärta, illamående, oro och ångest genom kvalificerad medicinsk behandling och generös omvårdnad. Gästerna har tillgång till taktil massage, bubbelbad, musik, bildarbete och andra aktiviteter för att öka välbefinnandet. Vår målsättning är att varje gäst skall få uppleva närhet, trygghet och hög livskvalitet ända till livets slut. Detta gör vi genom ett personligt bemötande med mycket omtanke och värme.

koket3-2x3
Personalen

Axlagårdens gäster har alltid nära tillgång till personal. Den finns alltid till hands för att ge smärtlindring eller annan medicinsk behandling, för en pratstund eller för att hjälpa till med något annat. Här arbetar bl a sjuksköterskor och undersköterskor, läkare, arbetsterapeut, kurator, bildterapeut och diakon. Dessutom finns här kockar, administrativ personal samt volontärer.

Bildrummet
Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi brukar få, samt svar på dessa. Undrar du över något annat? Tveka inte att höra av dig till oss!

Baksidan
Studiebesök

Axlagården tar emot grupper om max 15 personer som vill göra studiebesök. Under besöket visar vi husets olika delar och funktioner och berättar om vår verksamhet.

För mer information, kontakta Margareta Fahlström, bitr. verksamhetschef, tel. 090-15 68 02.

Baksidan
Utbildning/studier

Läs mer om de utbildningar vi erbjuder, aktuella studier och projekt som vi har anknytning till, och om publikationer som rör vår verksamhet på olika sätt.