Personalen

Axlagårdens gäster har alltid nära tillgång till personal. Den finns alltid till hands för att ge smärtlindring eller annan palliativ medicinsk och omvårdande behandling, för en pratstund eller för att hjälpa till med något annat. På Axlagården arbetar ett 30-tal personer. Verksamheten leds av en verksamhetschef. Den största personalgruppen är sjuksköterskor och undersköterskor, de flesta med flerårig erfarenhet av hospicevård. Många har också vidareutbildning i palliativ vård, smärtlindring, taktil massage eller samtalsmetodik.

Annan personal som är anställd eller på annat sätt knuten till Axlagården är arbetsterapeut, bildterapeut, kurator, diakon och ekonomiansvarig. Den mat som serveras på Axlagården lagas av våra kockar. Läkare med specifik kompetens i palliativ vård finns på plats måndag, onsdag och fredag samt finns tillgänglig under jourtid.

Den personal som arbetar nära gästerna har:

  • god kunskap om läkemedel och omvårdnad
  • mod, intresse och kunskap att kommunicera med svårt sjuka och deras närstående om livet och döden
  • inlevelseförmåga, engagemang och förståelse för individen
  • ett flexibelt tänkande och arbetssätt
  • humor, värme, lyhördhet och fantasi
  • respekt för gästens integritet och givna förtroenden

För att utveckla personalens kompetens satsar Axlagården på utbildning och professionell handledning.

personal-erik

Volontärer

Axlagårdens volontärer är en viktig del av vår verksamhet. De är ett knappt 20-tal personer i olika åldrar och med varierande bakgrund.

Med hjälp av volontärerna, som fungerar som komplement till vårdpersonal, höjer vi gästernas livskvalitet. Volontärerna hjälper till med olika saker, exempelvis genom att baka bröd, vara måltidsvärdinnor, samtala med gäster och närstående, läsa för dem, ordna fester, följa gäster på promenader och sjukhusbesök samt uträtta olika ärenden.

Alla blivande volontärer genomgår en intern utbildning innan de introduceras i verksamheten. De står under ledning av volontärkoordinatorer och får kontinuerligt handledning, stöd och fortbildning.

Är du intresserad av vår volontärverksamhet kan du ta kontakt med våra volontärkoordinatorer Pia Hane-Weijman eller Maja Granberg, tel. 090-15 68 00.

koket3