Publikationer

Avhandling

Birgit H Rasmussen: ”In pursuit of a meaningful living amidst dying: Nursing practice in a hospice”. Umeå Medical Dissertations, New Series No 592, 1999. Läs avhandlingen här

Artiklar

Meidell, L. & Rasmussen, B. Acupuncture as an optional treatment for hospice patients with xerostomia: an intervention study. International Journal of Palliative Nursing, 2009; 15 (1): 12-20. Läs en sammanfattning här

Birgit H Rasmussen, Lilian Jansson, Astrid Norberg. ”Striving for becoming at-home in the midst of dying”. The American Journal of Hospice & Palliative care, 2000:17, s 31-43. Läs en sammanfattning här

Birgit H Rasmussen, Per-Olof Sandman. ”Nurses’ work in a hospice and in oncological unit in Sweden”. The Hospice Journal, 2000:15, s 53-75. Läs artikeln här

Birgit H Rasmussen, Per-Olof Sandman. ”How patients’ spend their time in a hospice and in oncological unit”. Journal of Advanced Nursing, 1998:28, s 818-828. Läs en sammanfattning här

Birgit H Rasmussen, Per-Olof Sandman, Astrid Norberg. ”Stories of being a hospice nurse: A journey towards finding one’s footing”. Cancer Nursing, 1997:20, s 330-341. Läs en sammanfattning här

Birgit H Rasmussen, Astrid Norberg, Per-Olof Sandman. ”Stories of becoming a hospice nurse: reasons, exceptations, hopes and concerns”. Cancer Nursing, 1995:18, s 344-354. Läs en sammanfattning här

Birgit H Rasmussen, Olav Lindqvist. Complexity in Non-Pharmacological Caregiving Activities at the End of Life: An International Qualitative Study.
Ref: Lindqvist O, Tishelman C, Beardsley Clark J, Daud ML, Dickman A, Domeisen F, Fürst CJ, Galushko M, Lunder U, Lundh Hagelin C, Lundquist G, Miccinesi G, Sauter& Rasmussen BH. 2012. Complexity in Non-Pharmacological Caregiving Activities at the End of Life: An International Qualitative Study.  PLoS Medicine. Läs artikeln här

C- och D-uppsatser vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

Kerstin Franzén: ”Volontärers upplevelse av att vara verksam på hospice”. Läs mer här

Andreas Vikdahl: ”Primary nursings’ betydelse för dokumentationen av omvårdnad”.

Helena Ekegren Hällgren:
C-uppsats: ”Omvårdnadsdokumentation vid livets slut på ett hospice”. Läs uppsatsen här
D-uppsats: ”Rädsla för döden bland de allra äldsta”. Läs uppsatsen här

Erika Lindqvist och Gunilla Flodin:
D-uppsats: ”Anhörigas upplevelser och erfarenheter av symtom och symtomlindring hos döende närstående”. Läs uppsatsen här

Liv Meidell: C/D-uppsats: ”Akupunktur till patienter med uttalad muntorrhet och avancerad cancersjukdom i livets slutskede”. Läs en sammanfattning här

Rapport

Helena Ekegren Hällgren: ”Att dokumentera omvårdnad enligt hospicefilosofin – är det möjligt?”. Läs mer här