Studiebesök

Axlagården tar emot grupper om max 15 personer som vill göra studiebesök. Under besöket berättar vi om vår verksamhet och visar husets olika delar och funktioner.

För mer information om tid och kostnad, kontakta Margareta Fahlström, bitr. verksamhetschef, tel. 090-15 68 02.

vardagsrum