Utbildning

För tillfället är Axlagården Utbildning AB vilande.

Axlagården Utbildning AB, ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Hospicevård, erbjuder utbildning inom palliativ vård. Utbildningarna riktar sig i första hand till personal inom vården som i sitt arbete kommer i kontakt med svårt sjuka människor i livets slutskede.

Våra utbildare har både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av att vårda människor i livets slut. Tack vare detta hoppas vi kunna ge nyttig kunskap och användbara idéer för det dagliga arbetet.

Axlagården Utbildning erbjuder ett ”smörgåsbordsupplägg” med flera mindre utbildningspass som antingen kan användas var för sig eller plockas ihop till en längre kurs. På detta sätt kan vi skräddarsy utbildning allt efter önskemål och behov.

Axlagården Utbildning erbjuder också en nätverksbaserad utbildning i basal palliativ vård. Kontaktperson: Liv Meidell.

natur1