Vård & vistelse

Trädgården

Vården hos oss

Axlagården tar emot svårt sjuka människor med kroniska sjukdomar och med begränsad tid kvar att leva. Vanligaste diagnoserna är cancer i någon form, men även hjärtsjukdomar, lungsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. Hit kommer i första hand gäster när den kurativa (botande) behandlingen är avslutad. Den vård vi erbjuder är specialiserad på palliativ (symtomlindrande) vård och utgår från ett helhetsperspektiv på människan.

I livets slutskede är det inte ovanligt med symtom såsom smärta, illamående, oro och ångest. På Axlagården arbetar vi med att lindra dessa symtom genom att ge kvalificerad medicinsk behandling och god omvårdnad. Gästerna har tillgång till taktil massage, bubbelbad, musik, bildarbete och andra aktiviteter för att öka välbefinnandet. Vår målsättning är att varje gäst skall få uppleva närhet, trygghet, lindring och hög livskvalitet ända till livets slut. Detta gör vi genom ett personligt bemötande och stor omtanke.

Gästen

Begreppet hospice härrör från latinets hospes som betyder gäst eller gästfri. Den person som vårdas på Axlagården kallas för gäst.

Vi visar respekt för den enskilde gästens önskemål, vilket är basen för den vård som erbjuds i samverkan mellan gäst, närstående och personal. Vår ambition är att gästen så långt det är möjligt ska få sina behov tillgodosedda under vårdtiden.

Vi vill, förutom att ge god vård, också skapa möjligheter till mervärde för gästen och dennes närstående så att de upplever högsta möjliga meningsfullhet, välbefinnande, närhet, trygghet, värdighet och tröst.

Matrummet

Hospicefilosofin

På Axlagården ges specialiserad palliativ vård. Begreppet palliativ vård grundar sig mycket på hospicerörelsens filosofi, dvs. en filosofi som ser människan som en helhet. Palliativ vård är hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för personer med progressiv, obotlig sjukdom eller skada som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar; symtomlindring, teamarbete, bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal och även kontinuitet i vården samt organiserat stöd till närstående.

De 6 S:en

Vi arbetar enligt modellen ”De 6 S:n”, vilket är ett förhållningssätt och strukturerat arbetssätt inom den palliativa vården. Modellen är personcentrerad dvs. sätter gästen i fokus, vården styrs av gästens önskemål och behov i nära samarbete med de närstående. De 6 S:n bygger på sex olika ord:

  • självbild
  • självbestämmande
  • sociala relationer
  • symtomlindring
  • strategier
  • summering

Varje ord ringar in ett område och tanken är att vi ska få en så heltäckande bild  av gästen som möjligt. Vi vill tydligt få fram vad gästen vill ha hjälp med, få en bild av hur det sociala nätverket ser ut, vilka besvär/symtom gästen har och hur symtom kan lindras, samt erbjuda samtal om livet och om tiden framför.

konst2

Att vara närstående

I den palliativa vården ingår gästens närstående, dvs. familj, partner och vänner. Gästen själv definierar vem/vilka som ska ses som närstående.

Närstående är alltid välkomna närhelst det passar gästen. Det finns möjlighet att övernatta, antingen i bäddsoffa i gästens rum eller i ett särskilt rum, som går att hyra. Det finns även möjlighet att aktivt deltaga i vården och aktiviteter som erbjuds.

Vi ger även stöd till närstående efter dödsfall genom uppföljande samtal.

Husdjur

Det kan vara viktigt att få ha sitt husdjur hos sig. Det går bra, dock har inte personalen möjlighet att ansvara för djuret. Det får inte vara i allmänna utrymmen och inte heller uppe i möbler. Hänsyn måste också tas till förekomst av allergier hos gäster och personal. Vi för alltid en dialog innan husdjur tas hit.

Hund
koket2

Köket

I vårt kök tillagar vi mat till våra gäster. Närstående har även möjlighet att i förväg beställa måltider från vårt kök. Vårt kök är anpassat för att tillhandahålla det totala kostintaget för våra gäster; frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.

Menyn är enkel och färgas av igenkännande, svensk husmanskost med Norrländska förtecken, men även med inslag från andra breddgrader. Vi bereder så gott som all mat från grunden. Utbudet är följsamt och tar hänsyn till fest, högtid och våra årstider.

Med individen i fokus anpassas maten alltid utifrån gästens behov. Behoven kan vara fysiska, kulturella, religiösa eller personliga. Sjukdom, medicinering och smärtlindring kan innebära minskad aptit, förändrad smakupplevelse, svårighet att svälja eller att tillgodogöra sig maten.

Smak, doft, form och presentation är ytterst viktiga, för att skapa en lyckad maträtt eller måltid för våra gäster.

Måltiden är inte bara näring, den synliggör även våra gäster.  Den för samman, inspirerar, väcker samtal och föder umgänget kring bordet i matsalen. Det är kring maten vi samlas. Där ventileras högt och lågt, nära och kära eller minnen från förr. Vilka tankar väcker köttsoppa med klimp, kornmjölsgröt, surströmmingen eller en inkokt lax med potatis, kall dillsås och gröna ärtor?

Maten och miljön är viktig för våra gäster, den ger ”näring” och skänker ork till ännu en dag.

Bildterapi

Till Bildhörnan är man varmt välkommen när man vill vara kreativ. I Bildhörnan kan våra gäster måla och rita i olika tekniker, sticka, brodera, väva eller arbeta med lera och trä. Mest populärt är att måla på siden. Här träffar du andra gäster och närstående och tillsammans skapar vi ett kreativt rum med högt i tak. Du kan även skapa i enskildhet på ditt eget rum. Bildterapeut finns på plats två dagar i veckan för att ge handledning, för att stötta och vara en samtalspartner.

”Bildterapins betydelse för gäster och anhöriga på ett hospice” är en studie vi gjorde under år 2001 och 2002 för att få en ökad förståelse för Bildhörnans betydelse. Resultatet av studien visade framförallt på att det kreativa rummet upplevdes som en fristad. En fristad där det friska lyfts fram och där gästen kan visa både för sig själv och för andra att de fortfarande kan vara nyfikna, engagerade och kreativa. Studien visade också att bildskapandet ger möjlighet att bearbeta tankar och känslor och att fokusera på annat än smärta och oro. Vidare upplevde vi att bildskapandet gav känsla av mening, glädje och stolthet.

Kreativitet
entre-fontan2

Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får.