Sedan Stiftelsen Hospicevård grundades 1991 har tusentals personer och organisationer gett större och mindre gåvor till Stiftelsen och till Axlagården. De enskilda gåvorna har stor betydelse för våra möjligheter att även i fortsättningen kunna ge våra gäster bästa tänkbara vård i livets slutskede.

Gåvorna används till kvalitetshöjande åtgärder i vården på Axlagården, till kulturella aktiviteter för gästerna och till kliniska studier med syfte att ytterligare förbättra vården.

Ange vem gåvan avser och namn på gåvogivare.

Vissa banker har ett begränsat textutrymme för exempelvis en dikt. Om Du önskar skriva ett längre meddelande, kan du kontakta Axlagården på tel. 090-15 68 00.

Vill du ge en gåva?

GÅVOR KAN SÄTTAS IN PÅ:

PLUSGIRO 37 32 83-1.
DET GÅR ÄVEN ATT SÄTTA IN PÅ VÅRT BANKGIRO 5062-2430, MEN VI ÖNSKAR I FÖRSTA HAND INSÄTTNING PÅ VÅRT PLUSGIRO.

Swish: 123 442 02 53.
Eller scanna koden nedan i din Swish-app

Facebook
Instagram