Ledningsgrupp


Mats Kärnestad ⎜ Verksamhetschef/VD

Tel. 090-15 68 01
E-post

Margareta Fahlström ⎜ Bitr. Verksamhetschef

Tel. 090-15 68 02
E-post

Meritxell Montanya Lopez ⎜ Ekonomiansvarig

Tel. 090-15 68 03
E-post

Susanne Arvidsson ⎜ Medicinskt ledningsansvarig läkare

Styrelse


Styrelsen för Axlagården Umeå Hospice AB utses för ett år i sänder av ägaren till bolaget, d v s Stiftelsen Hospicevård. Styrelsen har idag följande ledamöter:

Anders Blom, ordförande
Konsult, Umeå

Anne Andersson
Överläkare i onkologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Gösta Bucht
Professor emeritus i geriatrik, Umeå

Fredrik Wallin
Enhetschef på Storsjögläntan, Östersund

Caroline Hellström
Sjuksköterska på Axlagården, Umeå

Christine Rosencrantz
Egenföretagare, Umeå

Facebook
Instagram