Ledningsgrupp


Mats Kärnestad ⎜ VD Verksamhetschef

Tel. 090-15 68 01
E-post

Margareta Fahlström ⎜ Bitr. Verksamhetschef

Tel. 090-15 68 02
E-post

Meritxell Montanya Lopez ⎜ Ekonomiansvarig

Tel. 090-15 68 03
E-post

Susanne Arvidsson ⎜ Medicinskt ledningsansvarig läkare

Styrelse


Styrelsen för Axlagården Umeå Hospice AB utses för ett år i sänder av ägaren till bolaget, d v s Stiftelsen Hospicevård. Styrelsen har idag följande ledamöter:

Anders Blom, ordförande
Konsult, Umeå

Martin Erlanson
Överläkare i onkologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Gösta Bucht
Professor i geriatrik, Umeå

Per-Olof Sandman
Professor i omvårdnad, Umeå

Johanna Palmer
Sjuksköterska på Axlagården, Umeå

Christine Rosencrantz
Kvalitetschef Frösunda LSS AB

Facebook
Instagram