Entré
exterior
Vår rogivande entré

Välkommen till Axlagården!

Axlagården är ett hospice med 16 vårdplatser vackert beläget i stadsdelen Backen i Umeå. Här får svårt sjuka personer/gäster bästa tänkbara vård i livets slutskede.

Kännetecknande för hospice är kvalificerad medicinsk vård kombinerad med god omvårdnad, en helhetssyn på människan och respekt för den enskildes integritet.

  • ”Vi lever livet bättre om vi lever det så som det är, nämligen som en utmätt tid. Då spelar fristens längd ingen roll då allt ändå förloras i evigheten.” Peter Noll 1982 När jag läser Peter Nolls bok ” Den utmätta tiden” blir jag fascinerad och förundrad. Det börjar med George Kleins förord till boken.......

Aktuellt på Axlagården

  • ...

  • Den 26 april bjöd Axlagården in Stefan Einhorn att föreläsa på Väven i Umeå. När biljetterna släpptes några veckor tidigare, så tog de slut på två timmar och det var tyvärr många som inte fick möjlighet att närvara. Men nu finns kvällen på film. Förutom att Stefan föreläste, så berättade inledningsvis Gösta Bucht och Anders Blom om Axlagårdens historia och......

Axlagården på Facebook

Susanne Arvidsson, medicinskt ansvarig läkare berättar om Axlagårdens spetskompetens. ... Visa merGöm

Se på Facebook

Välkommen! ... Visa merGöm

Se på Facebook