Axlagården tar emot svårt sjuka människor med kroniska sjukdomar och med begränsad tid kvar att leva. De flesta gästerna har cancer i någon form, men många har hjärtsjukdomar, lungsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. Hit kommer i första hand gäster när den kurativa (botande) behandlingen är avslutad. Den vård vi erbjuder är specialiserad palliativ (symtomlindrande) och utgår från ett helhetsperspektiv på människan.

“Känslan av att kunna hjälpa svårt sjuka att må bra trots allt, och att livets sista tid inte behöver kännas enbart dyster. Det finns glimtar av glädje och livskvalitet mitt i sjukdomen” – Erik, Sjuksköterska

Personalen

På Axlagården arbetar en bred variation av yrkesgrupper. De flesta är sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor eller undersköterskor.
Vi har även arbetsterapeut, kurator, ekonomiansvarig och tillgång till sjukhuspastor via Sjukhuskyrkan. Den mat som serveras tillagas från grunden av våra kockar. Våra läkare som är specialister i palliativ medicin finns tillgängliga dygnet runt och är på plats måndag, onsdag och fredag.
Axlagården satsar på kompetensutveckling och professionell handledning.

Volontärer

Axlagårdens ca 25 volontärer är en viktig del av vår verksamhet.
Volontärerna höjer gästernas livskvalitet genom exempelvis genom att baka bröd, vara måltidsvärdinnor, samtala med gäster och närstående, läsa för dem, ordna fester, följa gäster på promenader och sjukhusbesök, uträtta olika ärenden samt trädgårdsarbete med mera.
Alla blivande volontärer genomgår en intern utbildning innan de introduceras i verksamheten. De står under ledning av volontärkoordinatorer och får kontinuerligt handledning, stöd och fortbildning.
Är du intresserad av vår volontärverksamhet kan du ta kontakt med våra volontärkoordinatorer Matilda Schampi eller Annika Köhler Tel. 090-15 68 00

Kvalitetsarbete

Axlagården arbetar kontinuerligt med att kontrollera och höja kvalitén på såväl medicinsk behandling och omvårdnad som medicinsk teknik, lokalvård och kök enligt SOSFS 2005:12 och HACCP. Vi gör t.ex. kontroller av dokumentation, läkemedelshantering och lämnar ut närståendeenkäter som följs upp i vårt förbättringsarbete. Vi skriver avvikelserapport om det uppstår risk för vård- eller annan skada.
Vi deltar i Palliativa registret.

Facebook
Instagram