Det började med…

…En anhörig till en patient på Onkologiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå som i slutet av 80-talet lärde sig om hospicerörelsen. Hon attraherades av de tankar som ligger till grund för hospicevård och började tala med personal på kliniken om möjligheten att starta ett hospice för vård i livets slutskede. Överläkare Martin Nordenstam var sedan tidigare intresserad av hospiceverksamhet och nappade på idén.

En informell arbetsgrupp bildades 1990 med syfte att undersöka förutsättningarna för att starta ett hospice i Umeå. I arbetsgruppen ingick Bo Littbrand, professor i onkologi, Gösta Bucht, professor i geriatrik, Nils-Eric Öquist, pol. mag. och företagare, Richard Dieser, sjukhuspräst, Mikael Eriksson, läkare samt Martin Nordenstam, överläkare och initiativtagare till projektet.

Dessa personer grundade Stiftelsen Hospicevård den 16 april 1991. Stiftelsen ansökte om medel från Cancerfonden och fick 15 miljoner kronor att användas som grundplåt till byggandet av Axlagården och för att starta verksamheten. Umeå kommun bidrog med tomten. Det hus som fanns på tomten och som sedan länge kallades Axlagården såldes och flyttades till en plats lite längre bort på Backen.
Stiftelsen Hospicevård bildade aktiebolag – Axlagården Umeå Hospice AB – som fick i uppgift att låta uppföra vårdanläggningen Axlagården och att driva verksamheten.

Axlagården togs i bruk den första december 1992. I mars 1993 invigdes Axlagården av prinsessan Christina.

Stiftelsen Hospicevård

Stiftelsen Hospicevård har till ändamål att främja utveckling och spridning av hospicevård i Sverige. Stiftelsen äger Axlagården Umeå Hospice AB och Axlagården Utbildning.

Axlagården skall fungera inte bara som ett hospice för invånarna i Umeå och andra kommuner i Västerbotten utan också som en inspirations- och kunskapskälla för Regioner, kommuner och andra vårdgivare runt om i Sverige som planerar att starta hospiceverksamhet.

Axlagården Utbildning bedriver utbildning inom hospicevård och palliativ (symptomlindrande) vård. Bolaget är för närvarande vilande.

Stiftelsen stöder också forskningsprojekt med anknytning till verksamheten på Axlagården.

Varannat år delas Axlagårdspriset (stipendium) ut till studenter på universitetsnivå för framstående uppsatser som är relaterat till palliativ vård.

Facebook
Instagram